Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Gezondheid

Wij hebben uw hulp nodig om de hygiëne en de gezondheid van de kinderen op onze school te waarborgen.
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft bent u verplicht dit op school te melden, dan kunnen wij voor andere kinderen en volwassenen maatregelen treffen. Bovendien kan een huisarts makkelijker een diagnose stellen wanneer bekend is dat er op school een bepaalde ziekte “heerst”.
Basisregel is, dat een kind dat koorts heeft, thuis blijft!

Jeugdgezondheidszorg
Jaargroep 2
Alle kinderen worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei en ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a op het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind.
jaargroep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind. Ook worden de ogen en oren onderzocht als er twijfels zijn over zien en horen.
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat uw kind negen jaar wordt, ontvangt u een oproep voor twee prikken: één tegen Difterie, Tetanus, en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond(BMR).
Alle meisjes worden in hun twaalfde levensjaar opgeroepen voor de vaccinaties tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) ter voorkoming van baarmoederhalskanker.
Wanneer uw kind onvolledig ingeënt is, kunt u voor de ontbrekende inentingen terecht bij de GGD, afdeling JGZ.

Vragen over de ontwikkeling van uw kind?
Hiervoor kunt u zich wenden tot de medewerkers van de afdeling JGZ.
Dit kunnen allerlei vragen zijn over de lichamelijke/geestelijke groei en/of ontwikkeling van uw kind. In de meeste gevallen kunnen de medewerkers u voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij u door.

Opvoedondersteuning
Iedere ouder heeft wel eens steun of advies nodig over het gedrag van het kind. U kunt deze vragen bespreken met de arts of verpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind. Ook kunt u gebruik maken van het opvoedspreekuur. Tevens geeft de GGD cursussen afgestemd op de leeftijd van het kind: Opvoeden & Zo, (3-11 jaar) en Beter omgaan met pubers (12-18 jaar).
Op www.ggdgooi.nl vindt u de mogelijkheden om in contact te komen met de arts of verpleegkundige, of voor meer informatie over het aanbod van spreekuren en cursussen.

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl