Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vrijwillige Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage per kind, is vastgesteld op een bedrag tussen de € 30,- en € 50,-
(Rekeningnummer: NL95ABNA0455676526 T.a.v. MR Sterrenschool Hilversum)
U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een brief.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Iedereen die de school een warm hart toedraagt kan, naast de ouderbijdrage, vrijwillig een bedrag schenken aan onze school. U of uw bedrijf wordt dan vriend van Sterrenschool Hilversum.
Ieder jaar zal het team in overleg met MR en OR een goede bestemming voor het bedrag bedenken.
Zo kan de Sterrenschool activiteiten bekostigen die het onderwijs nog aantrekkelijker maken.
Als erkenning plaatsen we uw (bedrijfs)naam, als u daar prijs op stelt, op het sterrenbord en op onze website. Elk jaar kunt u bepalen of u ons blijft steunen.

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl