Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ziekmelding / afwezigheid


Ieder kind moet elke dag naar school.
Alleen voor de 4-jarigen zijn er op deze regel uitzonderingen:
Kleuters die nog maar kort naar school gaan mogen in overleg met de leerkracht om 12.00 uur naar huis. Na enige tijd komen zij ook de hele dag naar school.
Na de beginperiode mag u uw kind nog één dag per week laten verzuimen. U moet dit wel aan de school melden.
Wilt u uw kind die week nog een dag laten verzuimen, dan dient u dit vooraf met de leerkracht -die daar toestemming voor moet geven- te overleggen.

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij een kind, uit welke groep dan ook, dat ziek is of om andere reden afwezig zal zijn, vóór schooltijd afmelden, dat wil zeggen tussen 8.00 en 8.20 uur.
Dat kan op de volgende manieren:
- Opbellen 035 - 685 19 19
- Mailen naar directie@sterrenschoolhilversum.nl 
- Persoonlijk op school aan de leerkracht doorgeven.
- Een berichtje meegeven aan (één van) uw andere kind(eren), en dat laten afgeven aan de leerkracht van het betreffende kind.

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl