Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ouderraad

Naast de MR hebben we ook een ouderraad (OR).
Deze commissie bestaat uit een grote groep ouders, die in overleg met de teamleden festiviteiten organiseert
en begeleidt. De OR gebruikt daartoe, onder eindverantwoordelijkheid van de MR, de gelden die de
ouders jaarlijks inbrengen (zie bij MR).
De leden van deze commissie  kunnen elk moment toe- of aftreden.

Sterrenschool Hilversum staat bekend als een school met veel activiteiten in en buiten schooltijd. Wij vinden dat van groot belang, omdat de school tegenwoordig niet alleen meer een leerinstituut is, maar ook een duidelijke sociale functie heeft. Zonder de OR en hulp van ouders die niet in deze raad zitten, zouden veel van deze voor de kinderen belangrijke bezigheden niet georganiseerd kunnen worden.

Hieronder volgen voorbeelden van activiteiten waarbij we gelukkig tot nu toe op de hulp van veel ouders hebben kunnen rekenen:
projecten, excursies, schoolreisjes, spelcircus/sportdag,

buitenschoolse activiteiten:
- avondvierdaagse
- sportwedstrijden etc.

feesten/vieringen:
- Pietendag
- Sinterklaasfeest etc.
- kerstdiner
- paaslunch

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl