Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolregels en afspraken

Er zijn veel geschreven en ongeschreven regels bij ons op school. Dit om een prettige sfeer in de klas en op het plein te garanderen. We hebben regels die specifiek in de klas, op de gangen (inclusief werkplekken) en op het plein gelden. De meeste regels gaan over hoe kinderen met elkaar omgaan of hoe ze zich dienen te gedragen. Naast de kinderen is het de bedoeling dat de leerkrachten en ouders zich ook aan een aantal regels houden. Hieronder ziet u de belangrijkste regels op een rij.

Kinderen

1. Als de bel gaat begint de les, dus zijn we in de unit
2. Iedereen is welkom op onze school; we sluiten niemand buiten
3. We zijn zuinig op alles in en om de school
4. Wij blijven van elkaars spullen af
5. Los problemen met andere kinderen op door met elkaar te praten (zo nodig met de juf/meester)
6. We lopen rustig door de school
7. We raken niemand aan die niet aangeraakt wil worden
8. Op de werkplekken zijn we rustig aan het werk
9. We gooien rommel in de prullenbak en gebruikt papier in de papierbak
10. Voor groot en klein is het fijn op het plein

Leerkrachten

1. Een half uur voor de aanvang van de lessen is de verantwoordelijke mentor aanwezig
2. De mentor en de vakspecialisten zijn sowieso drie kwartier nadat de kinderen naar huis zijn, aanwezig op school om afspraken te maken met ouders en/of begeleiders
3. De kinderen worden bij binnenkomst persoonlijk door de mentor begroet
4. De kinderen krijgen een hand bij het naar huis gaan.

Ouders

1. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen tijdig in de unit zijn en gaan bij de bel naar buiten.
2.Bij ziekte of afwezigheid melden ouders hun kind tijdig af
3.Wij spreken Nederlands op school. Ouders spreken onderling ook Nederlands, als ze zich binnen de school    
   bevinden
4.Gesprekken vinden na schooltijd plaats en niet bij de start van de dag.
5.Ouders roken niet op het plein

Sterrenschool Hilversum

Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl