Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolregels en afspraken

Er zijn veel geschreven en ongeschreven regels bij ons op school. Dit om een prettige sfeer in de klas en op het plein te garanderen. We hebben regels die specifiek in de klas, op de gangen (inclusief werkplekken) en op het plein gelden. De meeste regels gaan over hoe kinderen met elkaar omgaan of hoe ze zich dienen te gedragen. Naast de kinderen is het de bedoeling dat de leerkrachten en ouders zich ook aan een aantal regels houden.

Wij werken vanuit de waarden Respect, Veiligheid en verantwoordelijkheid.


 Hieronder ziet u de belangrijkste regels op een rij.

Kinderen

1. Wij praten aardig tegen én over elkaar ! (wij geven opstekers geen afbrekers
2. Wij zijn stil op de gang

3. Wij luisteren naar elkaar

4. Wij zijn aardig voor elkaar en helpen als het kan
5. Wij gaan netjes om met alle materialen

6. Wij letten op ons zelf

7. Iedereen mag meedoen
8. Houd je handen bij je lijf
9. Gaat de bel, dan stopt het spel
10. Wij zijn eerlijk

Leerkrachten

1. Een half uur voor de aanvang van de lessen is de leerkracht aanwezig
2. De leerkrachten zijn sowieso drie kwartier nadat de kinderen naar huis zijn, aanwezig op school om afspraken te maken met ouders en/of begeleiders
3. De kinderen worden bij binnenkomst persoonlijk begroet
4. De kinderen krijgen een hand bij het naar huis gaan.

Ouders

1. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen tijdig op school zijn..
2.Bij ziekte of afwezigheid melden ouders hun kind tijdig af
3.Wij spreken Nederlands op school. Ouders spreken onderling ook Nederlands, als ze zich binnen de school    
   bevinden
4.Gesprekken vinden na schooltijd plaats en niet bij de start van de dag.
5.Ouders roken niet op het plein

Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl