Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ateliers

De lokalen heten bij ons ateliers. Iedere unit begint en eindigt gezamenlijk in het startatelier. De instructies voor taal, rekenen en lezen vinden plaats in deze ateliers, herkenbaar aan een kleur.

Het leesatelier
Het leesatelier heeft de kleur geel. In dit atelier zijn alle methoden voor het lezen te vinden, maar ook letters, leesboeken en andere materialen die het lezen stimuleren.

Het taalatelier
Het taalatelier heeft de kleur blauw. In dit atelier is alles te vinden wat betrekking heeft op taal, spelling en creatief taalgebruik. De wand is een plek voor bv. prachtige posters met gedichten, maar ook voor woordvelden, gericht op woordenschatontwikkeling.

Het rekenatelier
Het rekenatelier heeft de kleur groen. Hier zijn naast de methoden ook klokken, blokjes, fiches, weegmaterialen en andere materialen te vinden, die het rekenen ondersteunen.

Het talentatelier
Het talentatelier heeft de kleur paars. Hier zijn materialen te vinden die te maken hebben met verdieping van verschillende vakgebieden en begeleiding gericht op het ‘leren leren’.

Sterrenschool Hilversum

Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl