Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie: onze 5 sterren

 Passend onderwijs
Ieder kind volgt onderwijs op zijn/haar niveau. Dit leggen we vast in groepsplannen. We maken gebruik van innovatieve leermethoden en de modernste ICT. Leerlingen werken zelfstandig en met schoolgenoten aan hun doelen. Ieder kind heeft invloed op het eigen leerproces, leert keuzes maken en reflecteren. Door een sterk onderwijskundig team zijn we in staat om passend onderwijs te bieden. 

 Breed en talengericht onderwijs
We willen de kinderen voorbereiden op een goede toekomst. Alle vakgebieden zijn hierbij van belang. We gaan uit van een complete ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal, sportief en persoonlijk gebied. Leerlingen krijgen onze hulp bij het ontdekken en benutten van hun talenten. We spelen in op de verschillende leerstijlen, interesses, talenten en ambities van onze leerlingen en gebruiken hierbij een uitdagend aanbod aan activiteiten binnen en buiten de school. 


  Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze partner en deskundige als het om hun kind gaat. Samen volgen we de ontwikkeling van het kind. Waar nodig sturen we dat bij. Ouders hebben een actieve rol in het leerproces. Ze stimuleren de ontwikkeling door samen met het kind te werken aan zijn/haar ontwikkeling.


 Binding met buurt en regio 
Ook kinderen die buiten de wijk wonen gaan naar onze school. Meestal is dit ene bewuste keuze van de ouders. Het past in ons gedachtegoed om de wereld om ons heen naar binnen te halen én de wereld tegemoet te treden. 

 Duurzaam en modern
Vanaf 2019 behoort onze school tot de top 10 van de meest duurzame scholen in Nederland. In dit compleet duurzame gebouw zullen we de leerlingen meegeven bewust en zuinig om te gaan met de leefomgeving. We werken in een leeromgeving, waarin planning, kennisdelen en verwerking van leerstof centraal staan.    


Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl