Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

VVE traject op de sterrenschool

Kinderen die vanuit een VVE traject op de peuterspeelzaal naar de Sterrenschool doorstromen kunnen rekenen op een doorgaande lijn.
Er zal nauw contact zijn met de peuterspeelzaal en middels een warme overdracht en een overdrachtsboekje wordt de beginsituatie in kaart gebracht door de intern begeleider.
Na een wen periode volgt er een gesprek met ouders in de vorm van een huisbezoek.
Indien nodig kan de leerling gebruik maken van de geboden schakelklas, waarbij er in een klein groepje extra aandacht is voor de taalontwikkeling.

Het uitgebreide protocol is via onderstaande link te lezen

2.02 Doorstroom PSZ naar de Sterrenschool.pdf


Sterrenschool Hilversum

Huygenstraat 35
1222 TJ Hilversum

T (035) - 685 19 19
E directie@sterrenschoolhilversum.nl