Breed leren met talent

Op de Sterrenschool staan we voor goed onderwijs in taal en rekenen.
We kijken breed naar de ontwikkeling van kinderen en willen onze leerlingen meer meegeven dan alleen de kernvakken.
Er is ruimte voor talent en anders leren, onze leerlingen kunnen dit laten zien in onze moestuin, tijdens onze cultuurdagen en in onze waanzinnige gymzaal. 
We werken samen met externe partijen zoals Globe, Urban-farming, Buurtsportcoach en Jordan’s muziekschool.
Samen met deze partners kunnen we een kwalitatief goed aanbod realiseren.

        

Samenwerkende partijen