Stipklas


Hoogbegaafde leerlingen van de openbare Stip-scholen in Hilversum kunnen gebruik maken van een bijzonder aanbod: de Stipklas.

In deze Stipklas krijgen ook komend schooljaar weer zo'n 120 leerlingen (verdeeld over 8 groepen) gratis onderwijs, speciaal bedoeld voor cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen vaak kan bieden.
Leerlingen komen een dagdeel per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van andere openbare basisscholen uit Hilversum. Zij worden daar begeleid door speciaal opgeleide leerkrachten, die een post-HBO opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid hebben gevolgd. Het lesmateriaal is o.a. gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denk-strategieën en stijlen. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De kinderen leren falen, balen en doorzetten, heel belangrijke competenties die zij in het vervolg van hun schoolloopbaan kunnen gebruiken.

Naast diverse uitdagende opdrachten, werkvormen en projecten is er vanaf groep 7 een samenwerking met het Gemeentelijk Gymnasium. Leerlingen van het GGH komen bijv. wiskunde en Science-lessen geven. Een bijzonder mooi initiatief dat voor alle leerlingen zeer waardevol is gebleken. Vanuit het voortgezet onderwijs en ouders krijgen wij terug dat kinderen die in de Stipklas hebben gezeten een voorsprong laten zien op het gebied van leren leren, leren denken en leren leven. Samenwerken, plannen, presenteren etc gaan hun beter en natuurlijker af dan hun klasgenoten.

Voor vragen over de gratis Stipklas voor hoogbegaafde leerlingen kunt u terecht bij de directeuren van onze openbare Stip-scholen in Hilversum

  

Samenwerkende partijen