Auteurs:
  • Webredactie Host
  • Nick Homan-Dijkstra
  • directie@sterrenschoolhilversum.nl
Tags:
  • folder
  • informatie
  • missie
  • Sterreschool
  • visie
Zoeken:
Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Lestijden

Hoe zien onze lestijden eruit?

Aanmelden

Hoe kunt u, uw zoon/dochter aanmelden

Beleidsplan Corona scenario's

Beleidsplan voor de verschillende corona scenario's

Bestuur

De Sterrenschool valt onder het bestuur van STIP Hilversum

Bewegingsonderwijs

Op de Sterrenschool vinden we het heel belangrijk om regelmatig goed te bewegen. Omdat het leuk ...

Brede School

De Sterrenschool werkt samen met peuterspeelzalen en NSO organisaties

BSO

De Sterrenschool werkt goed samen met verschillende BSO's in onze omgeving.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken, we horen het graag!

Cultuur educatie

Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

De leerlingenraad

De Sterrenschool heeft een leerlingenraad

Gezonde school

De Sterrenschool wil graag een gezonde school zijn.

Informatiefolder

Een folder met daarin beknopt relevante informatie over de school.

Klacht

Wij hopen dat je contact opneemt met de school als je ergens mee zit of niet tevreden bent.

Leerlingvolgsysteem

De manier waarop de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs gevolgd wordt, noemen we ...

Luizen

Op een basisschool verspreiden luizen zich snel. Wij melden direct de aanwezigheid van luizen en ...

Mediawijsheid

Hoe ziet de wereld eruit als onze kinderen groot zijn?

MR

De medezeggenschapsraad komt op voor de belangen van de leerkrachten, ouders en kinderen van de ...

Nieuwsflits

De wekelijkse nieuwsbrief

Openbaar onderwijs

De Sterrenschool biedt primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cult ...

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kind ...

Parnassys

We volgen uw kind in zijn ontwikkeling, Parnassys helpt daarbij

Parro App

Het reilen en zeilen volgen in de klas?

Peuterspeelzaal Leeuwengrut

De leeuwengrut biedt opvang aan peuters in hetzelfde pand als De Sterrenschool.

Rondleiding

Overweeg je om je kind aan te melden op de Sterrenschool?

Scholen op de kaart

Op de website Scholen op de kaart presenteren basis- en middelbare scholen zichzelf.

Schoolgids

Lees hier onze schoolgids

Sociaal veiligheidsplan

Sponsoren

Iedereen die de school een warm hart toedraagt kan, naast de ouderbijdrage, vrijwillig een bedra ...

STIP Klas

Hoogbegaafde leerlingen van de openbare Stip-scholen in Hilversum kunnen gebruik maken van een b ...

SWV Unita

Unita is de naam van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de reg ...

Vakantie Rooster

Het vakantierooster

Verbinding met de buurt

Wij vinden dat de school een onderdeel is van de maatschappij.Om deze reden hebben wij veel cont ...

Verlof aanvragen

Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk af te wijken van de vastgestelde schoolvakanties. ...

Vreedzame school

De Sterrenschool werkt aan een vreedzame school.

Vrijwillige ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per kind, is vastgesteld op €35,- (Rekeningnummer: NL95A ...

Ziek melden

Als je kind ziek is horen we dit graag voor half 9, telefonisch

Samenwerkende partijen