MR

18 augustus 2020
De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen.
Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom.

Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op De Sterrenschool en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Hieronder kunt u de MR verslagen inzien.Samenwerkende partijen