MR

11 januari 2024

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Daarmee geeft de MR mede vorm aan het beleid, draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen. De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Vragen en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. In de teamkamer van de Sterrenschool staat een map met daarin het MR-statuut, het huishoudelijk reglement, de agenda's en notulen van de vergaderingen. Ook de vergaderdata worden daarin jaarlijks vermeld. De MR is bereikbaar via het mailadres mr@sterrenschoolhilversum.nl. 

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden: Tobias van den Berg (voorzitter, ouder), Ilse Reijlink (ouder), Inge de Reuver (leerkracht) en Daniëlle Stooker (leerkracht).
 

Samenwerkende partijen