Verbinding met de buurt

08 september 2020
Wij vinden dat de school een onderdeel is van de maatschappij.
Om deze reden hebben wij veel contacten met verschillende organisaties rond de school en in de omgeving.

Onze voornaamste partner is Bink, voor de voor- en naschoolse opvang. Ook hebben we een goede samenwerking met peuterspeelzaal “het Leeuwengrut”. Deze peuterspeelzaal is in ons gebouw gevestigd. Er zijn met regelmaat contacten met kinderopvang ‘Alles Kids’ en hebben we een overeenkomst met Sjollema, voor Low Budget sportactiviteiten. Deze kunnen in en buiten de school plaatsvinden.

Daarnaast maken we regelmatig gebruik van het projectaanbod dat wij via de gemeente ontvangen van diverse culturele instanties (GLOBE, Pier-K, Kunst en cultuur in Gooi en Vechtstreek).

De school wil laagdrempelig zijn voor de buurt en andere belangstellenden.
Ook zijn er regelmatig contacten met de wijkagent.

Onze school heeft een belangrijke buurtfunctie in geval van calamiteiten. Dan staat de school open voor de buurt. Het plein is een openbare speelplaats.Heeft u interesse in een samenwerking met ons of heeft u interesse in het gebruik van onze faciliteiten.Neemt u dan contact op met directie@sterrenschoolhilversum.nl

Samenwerkende partijen