Klacht

17 september 2020
Je hebt een klacht wat nu?

1. Bespreek je klacht met de betrokkene

Als dit niet helpt?

2. Benader je onze school en vraag je naar onze contactpersonen omdat, diegene:
- eerste aanspreekpunt is bij klachten
- eerste opvang verzorgt als een klacht wordt ingediend
- naar eigen inzicht eenvoudige klachten kan afhandelen
- je indien nodig kan doorverwijzen naar de juiste personen/ instanties

Als dit ook niet helpt?

3. kan je een beroep doen op de klachtenregeling. Deze regeling vind je op www.stiphilversum.nl


Samenwerkende partijen