Ouderbetrokkenheid

17 september 2020
Natuurlijk blijft de school verantwoordelijk voor lessen en activiteiten, maar zonder hulp van ouders kunnen we een aantal schoolactiviteiten niet zo doen zoals we nu doen.

Naast de activiteiten die de oudercommissie onderneemt, waarderen we hulp van ouders bij bijvoorbeeld lezen, speldagen, schoolreisjes en het verzorgen van materiaal. Daarnaast laten leerkrachten in de groepsmail of via Parro weten waarvoor en wanneer hulp van ouders nodig is.

Samenwerkende partijen