Parnassys

17 september 2020
De Sterrenschool gebruikt het webbased leerlingadministratie en -volgsysteem ParnasSys.
De leerkracht van je kind voert gegevens in over de vorderingen van je kind die jij kunt inzien.
Zo bouwen we  aan onderwijs op maat.

Samenwerkende partijen