Openbaar onderwijs

17 september 2020
Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. Een evenwichtige spreiding van en diversiteit binnen het openbaar primair onderwijs van Hilversum is voor het bestuur een belangrijke opdracht.

Samenwerkende partijen