De leerlingenraad

17 september 2020
In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 6 tot en met 8.
Als school willen wij de leerlingen hun verantwoordelijkheid laten nemen met betrekking tot schoolse zaken. Op deze manier kunnen de leerlingen invloed uitoefenen op hun eigen omgeving. Ze krijgen inzicht in besluitvorming en de uitvoering hiervan. Ook de relaties tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de school worden hiermee versterkt.

Samenwerkende partijen