SWV Unita

17 september 2020
Unita is de naam van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.
De organisatie geeft sinds 1 augustus 2014 invulling aan de Wet passend onderwijs.
Met de Wet passend onderwijs worden voor alle leerlingen de kansen op ontwikkeling geoptimaliseerd.

Onze Intern Begeleidster heeft binnen dit Samenwerkingsverband Scholen regelmatig besprekingen om de zorgstructuur voor onze leerlingen te optimaliseren. Tevens coördineert zij de contacten tussen de leerkrachten en eventuele externe begeleiders en organiseert zij, waar nodig, extra onderzoeken.

Samenwerkende partijen