Vakantie Rooster

17 september 2020
Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie:            12-10-2020 - 16-10-2020   
Kerstvakantie:              21-12-2020 - 03-01-2021   (18-12-2019, school om 12 uur uit)  Voorjaarsvakantie:      22-02-2021 - 26-02-2021
Goede vrijdag:              02-04-2021
Pasen:                             05-04-2021
Meivakantie:                26-04-2021 - 07-05-2021
Hemelvaart:               13-05-2021
Pinksteren:                24-05-2021
Zomervakantie:         10-07-2021 - 23-08-2021      (09-07-2020 school om 12 uur uit) 

Samenwerkende partijen