Vrijwillige ouderbijdrage

17 september 2020
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per kind, is vastgesteld op €35,- (Rekeningnummer: NL95ABNA0455676526 T.a.v. OR Sterrenschool Hilversum)
U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een brief.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Iedereen die de school een warm hart toedraagt kan, naast de ouderbijdrage, vrijwillig een bedrag schenken aan onze school. U of uw bedrijf wordt dan vriend van Sterrenschool Hilversum. Ieder jaar zal het team in overleg met MR en OR een goede bestemming voor het bedrag bedenken. Zo kan de Sterrenschool activiteiten bekostigen die het onderwijs nog aantrekkelijker maken. Als erkenning plaatsen we uw (bedrijfs)naam, als u daar prijs op stelt, op onze website. Elk jaar kunt u bepalen of u ons blijft steunen.

Samenwerkende partijen