Sociaal veiligheidsplan

26 januari 2021
De Sterrenschool heeft een sociaal veiligheidsplan waarin we trachten alle scenario's en mogelijke gebeurtenissen te beschrijven. 
het is een dynamisch document dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. 

Samenwerkende partijen