Beleidsplan Corona scenario's

11 oktober 2022
Beste lezer,

De overheid verlangt van elke school om voor het komende herfst- en winterseizoen vooraf na te denken over de verschillende corona scenario's + de daarbij behorende maatregelen.
In bijgevoegd document leest u het door de MR ingestemde beleidsplan voor onze school.

Samenwerkende partijen